Livsstil   Välbefinnande
av Team Livsstil | 26 mars 2018

Vad är orsaken till psoriasisartrit

psoriatic-arthritis-causes

Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit är en mycket vanlig typ av artrit, som i synnerhet kan drabba personer som lider av psoriasis, en sjukdom som ger torra och irriterande utslag på huden. När du utvecklat denna typ av artrit, upplever du att en eller flera leder inflammeras. Detta är en kronisk sjukdom, som förvärras med tiden. Fysisk aktivitet är ett av de vanligaste sätten att lindra symptomen.

Det finns flera olika typer av psoriasisartrit som du bör vara medveten om, inklusive symmetrisk artrit, asymmetrisk artrit, artrit i distal interfalangealled, spondylit och psoriasis mutilans. Den första av dessa påverkar flera leder på båda sidor av kroppen och kan variera i svårighetsgrad, medan den andra endast påverkar ett mindre antal leder i en del av kroppen och är en av de lindrigaste formerna av psoriasisartrit. Vid psoriasisartrit i distal interfalangealled drabbas de små lederna i tår och fingrar. Symptomen för denna typ är mycket lika symptomen på artros.

Spondylit är en inflammation i ryggleden, som kan påverka en eller flera ryggkotor och även så småningom sprida sig till de vävnader som förbinder musklerna och skelettet. Den sista typen, kallad psoriasis mutilans, är den allvarligaste, eftersom den kan leda till att tår och fingrar deformeras. Tack och lov är denna typ den mest sällsynta, så det är osannolikt att du drabbas av den.

Symptom på psoriasisartrit

Med tanke på att psoriasisartrit är en kronisk sjukdom, kommer de symptom du upplever att variera i svårighetsgrad. Ibland märker du knappt av besvären, medan de vid andra tillfällen kan vara allvarliga nog att hindra dig från att utföra vanliga vardagssysslor. Eftersom det finns en handfull olika typer av psoriasisartrit, kan symptomen skilja sig något beroende på vilken typ du drabbats av. I de flesta fall inkluderar dina symptom dock svullna tår och fingrar, smärta i fotsulan och hälens baksida, och smärta i den nedre delen av ryggen. Det sistnämnda av dessa symptom är vanligtvis endast aktuellt vid spondylit.

Riskfaktorer för psoriasisartrit

Flera unika riskfaktorer föreligger för psoriasisartrit; den vanligaste är psoriasis. Om du har psoriasis finns en stor risk att du så småningom kommer att drabbas av psoriasisartrit, i synnerhet om du märkt någon form av nagelförändringar. En annan riskfaktor är om någon i din släkt har psoriasisartrit, t.ex. ett syskon eller en förälder. Även om personer i alla åldrar kan utveckla den här sjukdomen, är det vanligast att den debuterar i åldersgruppen 30-50 år. Om en eller flera av dessa riskfaktorer föreligger i ditt fall bör du överväga att rådfråga läkare, så att du kan få en bedömning om huruvida du drabbats av psoriasisartrit.

Orsaker till psoriasisartrit

Psoriasisartrit uppstår typisk i samband med att immunförsvaret angriper kroppens egna, friska vävnader och celler. Denna underliga immunrespons gör att lederna inflammeras, och orsakar en överproduktion av hudceller. Trots att vi känner till att psoriasisartrit uppstår som resultat av att immunförsvaret attackerat dessa delar av kroppen, känner vi ännu inte till den exakta orsaken bakom immunförsvarets angrepp. Den allmänna uppfattningen är att en kombination av miljömässiga och genetiska faktorer är orsaken till att en person utvecklar sjukdomen. De riskfaktorer som nämns ovan är tecken på att du skulle kunna utveckla en variant av denna sjukdom i framtiden.