Livsstil   Teknologi
av Team Konsumtion | 29 sept. 2018

Vad är lagring i molnet?

cloud storage

Lagring i molnet är en form av datalagring där data lagras på servrar. Servrarna på vilka data sparas nås vanligen via internet. En server är ett slags dator eller datorprogram som hanterar åtkomst till en resurs. I fallet med lagring i molnet är resursen som servrarna hanterar data. Lagring i molnet kan vara gratis, men oftast tar leverantören ut en månadsavgift. Avgiften baseras på mängden data som lagras. Vanligen mäts den lagrade datamängden i gigabyte. En gigabyte motsvarar omkring 200 låtar på vardera 5 minuter. 1 gigabyte rymmer också omkring 7 minuter högupplöst video. Priserna för lagring varierar mellan olika leverantörer. Några av de största leverantörerna av lagringstjänster i molnet är Microsoft, Amazon och IBM.

Hur lagring i molnet började

Tanken på lagring i molnet tros ha sitt upphov hos en man vid namn Joseph Carl Robnett Licklider. Han ville att människor skulle ha tillgång till sin information närsomhelst och varsomhelst. Han skapade ARPANET som var det första datorsystemet av molntyp någonsin att användas, men det användes inte för lagring i molnet. Senare, 1983, började företaget Compuserve låta sina kunder köpa en liten mängd diskutrymme, som de kunde ladda upp data till och lagra där. 2006 öppnade Amazon Web Services sin lagringstjänst i molnet. Sedan tidigt 2000-tal har många olika företag börjat utveckla och använda lagring i molnet.

Fördelar och nackdelar med lagring i molnet

En av fördelarna med lagringslösningar i molnet är att företag kan bli mycket mer miljövänliga. Det minskar inte bara mängden pappersarbete i ett företag, utan innebär också en avsevärd minskning av företagets energiförbrukning.

Lösningar med lagring i molnet ger också företaget ett skydd mot naturkatastrofer och datorhaverier. Om företagets data istället lagras på datorer, eller på papper, så kan de lätt förstöras. Vid lagring i molnet finns det i regel säkerhetskopior på ett flertal servrar hos leverantören av molnlagring.

Ännu en fördel med lagring i molnet är att information kan hämtas nästan varsomhelst där det finns internetanslutning. Det gör det lätt att se foton, videor eller andra slags data, varsomhelst i världen. Det är toppen för personligt bruk, liksom för verksamheter med mycket resande.

En nackdel med lagring i molnet är att det finns många hackare som konstant försöker komma över känsliga data. Det finns många olika leverantörer av lagring i molnet, och vissa är mycket säkrare än andra. Vissa leverantörer av lagring i molnet prioriterar säkerhet, andra prioriterar användarvänlighet. Företag och individer bör alltid vara försiktiga med att ladda upp känslig information till molnet.

En annan möjlig nackdel med lagring i molnet är att du förlitar dig på att en leverantör alltid tillhandahåller din information. Vid strömavbrott eller serverhaveri kan det hända att dina data blir oåtkomliga under en längre tid.