Livsstil   Teknologi
av Team Konsumtion | 30 sept. 2018

Vad är IP-telefoni?

what is voip

IP-telefoni är en term som används för att beskriva överföring av röstsamtal via internetprotokollet (IP). Andra liknande namn är internettelefoni och bredbandstelefoni.

För att förstå hur IP-telefoni fungerar, måste vi först ta reda på hur GSM-telefoner fungerar. Vid vanlig kommunikation med mobiltelefon har varje enskilt SIM-kort en unik serienummer (ICCID). När du ringer en person omvandlas rösten till elektromagnetiska vågor som överförs via basstationer till mottagaren. Den mottagande telefonen tar emot vågorna och omvandlar dem till ljud igen.

IP-telefonitjänster fungerar på nästan samma sätt. Den största skillnaden är att rösten omvandlas till datapaket, snarare än elektromagnetiska vågor. Datapaketen överförs sedan genom paketkopplade nätverk såsom TCP- eller UDP-anslutningar. I det här fallet kallas det unika serienumret för IP-adress. En IP-adress är en unik sifferkombination som identifierar varje enhet som använder internet på ett nätverk. När det gäller IP-telefoni är det IP-adressen som identifierar röstens avsändare och mottagare. Man kan säga att IP-adressen är IP-telefonins ICCID.

Det är viktigt att komma ihåg att IP-adressen identifierar en enhet, inte själva användaren. Det är fullt möjligt att en enhet har flera användare. Därför behöver man installera mjukvara på enheterna, som kan identifiera de olika användarna. När det gäller internettelefoni kan användaren till exempel identifieras genom sina inloggningsuppgifter. IP-adressens uppgift är alltså att styra datapaketen till en viss enhet. I motsats till traditionella telefoner, vars användning mäts i minuter och sekunder, debiteras IP-telefonianvändning ofta enligt mängden data som överförts.

Hur fungerar IP-telefoni?

Den som ringer ett samtal behöver en röstupptagare, en analog till digital konverter, en kodare och ett dataöverföringsnätverk. Människorösten är i analog form, och med hjälp av konvertern konverterar man rösten till digital form för överföring via paketkopplade nätverk. Innan datapaketen kan överföras måste de kodas. Kodningen innebär att definiera en mottagare och skapa möjligheter att upptäcka fel. Efter kodningen skickas datapaketen iväg via fysiska kanaler såsom LAN- eller WiFi-nätverk. Mottagaren behöver också ha en kodare samt en digital till analog konverter, så att datapaketen kan avkodas och konverteras tillbaka till ljud.

Olika former av IP-telefoni

Det finns olika former av IP-telefonitjänster. De vanligaste är IP-telefoni i hemmet och mjukvarubaserad IP-telefoni.

Mjukvarubaserad IP-telefoni är den vanligaste IP-telefonitjänsten. Den är tillgänglig på enheter som är uppkopplade till internet, som datorer och mobiltelefoner. För att använda tjänsten behöver man ladda ner en mjukvara och skapa ett konto.

IP-telefoni i hemmet fungerar på nästan samma sätt som den traditionella fasta telefonin. För att använda tjänsten behöver man ha en telefonadapter i bredbandsuttaget.

IP-telefoni jämfört med traditionell telefoni

Det finns många fördelar med IP-telefoni. Den har till exempel en lägre installationskostnad än traditionella telefonnätverk, det behövs inga dyra basstationer. Dessutom är det billigare för användaren, eftersom IP-telefonitjänster debiteras enligt mängden data som överförts. Slutligen kan flera samtal överföras via en enda bredbandsanslutning.

En av de största nackdelarna med IP-telefoni är att det är svårare att kommunicera med räddningstjänster som 112. IP-telefoni använder telefonnummer som är kopplade till IP-adressen, vilket gör det svårt för operatören att veta vilken plats samtalet rings ifrån. När platsinformationen inte är tillgänglig blir det en utmaning att koppla samtalet vidare till närmaste nödcentral. Dessutom är IP-telefonisamtal beroende av internetanslutningens stabilitet. IP-telefonisamtal är därför sårbara för fördröjningar och paketförluster.