Livsstil   Din Ekonomi
av Team Konsumtion | 31 jan. 2018

De 7 vanligaste försäkringsärendena för bil

cheap car insurance

Påkörningar bakifrån

Att inte hålla avståndet och samtidigt köra fort leder ofta till påkörningar bakifrån. Någon som kör bakom ett annat fordon kan inte uppfatta att trafiken saktar in. Det slutar med att föraren bromsar för sent vilket orsakar en krock med fordonet framför. Den bakre delen på din bil blir oftast intryckt och den andra bilen få bara en liten skada på sin framdel. Motorns vikt orsakar större delen av skadorna.

Spruckna vindrutor

Vindrutor kan spricka som följd av alla typer av bilolyckor. Vindrutan är den största glasrutan i fordonet. Den är utformad för att gå sönder på ett sådant sätt att passagerarna klarar sig från ytterligare skador. Försäkringsärenden på grund av spruckna vindrutor hör förmodligen till de mest vanliga. Hela rutan måste bytas ut. Sprickor uppkommer även som följd av andra händelser under körning. Möjliga scenarier är stenskott och trädgrenar som faller ovanifrån.

Skador på parkerad bil

En annan typ av olyckor bakifrån kan uppstå på en parkeringsplats eller i ett garage. En person som kör igenom ett område kör på ett fordon i närheten när han försöker köra in på en parkeringsplats. Oavsett om föraren meddelar den drabbade eller ej så kallas detta bilförsäkringsärende skada på parkerad bil. I vissa fall när bilarna bara skrapat mot varandra är skadorna minimala. Dessa ärenden involverar fordon som framförs med låga hastigheter eller står helt stilla.

Olycka vid backning

Att backa med ett fordon är ofta förrädiskt, i synnerhet när sikten inte är fri. Att backa ut från en parkeringsplats eller försöka fickparkera kan ibland orsaka en olycka. Det är oftast lätt att avgöra vem som gjort fel i dessa ärenden så att rätt person betalar skadorna på ett rättvist sätt för alla inblandade.

Vandalism

Någon stal dina navkapslar eller slog sönder ett fönster. Vandalism är något som omfattas av de allra flesta försäkringar. Rapportera dessa händelser så fort de inträffat. Försäkringsbolaget behöver dokumentera problemet och täcka kostnaden för reparation.

Singelolyckor

Du kör av vägen och hamnar i diket. Fordonet är skadat men du körde inte på några andra bilar. Detta försäkringsärende kallas en singelolycka. Fordonet kan också ha kommit i kontakt med en stolpe eller ett skyddsräcke. Alla dessa scenarier ingår i begreppet singelolycka. Din försäkring ska ersätta kostnaden för reparation av fordonet plus kostnaden för att laga skadade föremål.

Stöld

En bil som drabbats av inbrott kan behandlas som ett stöldärende. Vissa försäkringar täcker inte detta så det är viktigt att bekräfta att så är fallet innan du betalar in din premie. Stöld kan innefatta reparation av lås, byte av rutor med mera. Avlägsnade komponenter, som motorstöld, kan också ingå i vissa försäkringar.

Det är ett faktum att vissa bilolyckor inte kan undvikas. Du kan däremot skydda dig från många olika typer av olyckor. Håll ett stort avstånd till bilen framför. Håll utkik längre fram på vägen efter eventuella hinder och faror. Är du uppmärksam på din omgivning kommer du inte att drabbas av speciellt många olyckor.